DOME - "portal til virksomhedens dokumenthukommelse"

Erfaringsmæssigt er det en selvstændig udfordring at sikre virksomhedens ESDH-brugere adgang til historiske dokumenter, uanset om man datamigrerer til et nyt system, eller om bibeholder det gamle system.

Vi har en løsning, der modtager datasæt fra applikationer eller databaser, som organisationen ønsker at udfase. DOME kan modtage og opbevare ESDH-data, der er uensartet i struktur af datamodelmæssige årsager eller er uensartede, fordi validerings- og kategoriseringstabeller som f.eks. journalplan igennem tiden er ændret.