Datamigrering / Formatkonvertering

Udskiftning af ét system med et andet fordrer ofte datamigrering fra det gamle system til det nye, og datamigreringen indebærer (ofte) strukturel tilpasning af data ligesom omformninger af mere detailmæssig karakter.

Især for ældre og svagt supporterede systemer kan tillige opleves udfordringer med fortolkning af de forhåndenværende data.

Vi besidder solid erfaring med datamigrering mellem forskellige markedsledende ESDH-systemer (Workzone, ScanJour, F2, Acadre, Public 360, GetOrganized, m.fl.) – men også ældre og svagt supporterede systemer (som DocuLive, GoPro, eDoc, m.fl.).

Vi kan bidrage med ekspertise i de væsentligste aspekter:

  • Analyse af datamigreringsbehov, specifikation af model, definition af udvekslingsformater, fastlæggelse af grænseflader mod andre aktører mv.
  • Facilitering af workshops, dokumentation af resultat mv.
  • Udlæsning af data, strukturel omformning, formatkonvertering mv.
  • Facilitering af afprøvning, gennemførelse af afprøvning mv.