Levetidsforlængelse

I et it-landskab med mange komponenter er der sammenhænge mellem komponenter, som har hver sin opdateringscyklus.

Til tider vanskeliggør sådanne sammenhænge opdatering, opgraderinger og moderniseringer, fordi der er teknologiske bindinger til underliggende programmel eller fysisk udstyr, fordi der ikke man mønstres de nødvendige mandskabsmæssige eller finansielle ressourcer, eller fordi der for et bestemt system af andre årsager er bestemt en udløbsdato, som afgør, at der ikke skal allokeres ressourcer til at flytte det pågældende system.

Samlet set skaber teknologi, ressourcer og risici sat overfor behov og ressourcer nogle dilemmaer, der måske kan afhjælpes igennem levetidsforlængelse af hele systemer eller udvalgte segmenter af systemlandskabet.