Systemintegration

Kobling af it-landskabets forskellige komponenter antager mange former i teknisk/teknologisk og organisatorisk forstand. Begrundelsen for et integrationsdesign kan være bevidst valgt, men det er også oplevet, at integrationskrav ikke er eksplicit eller detaljeret formuleret; det er udelukkende overordnet tilkendegivet, at der skal forefindes en integration. Dette sidste afspejler nok det forhold, at det forretningsmæssige behov ikke er fuldt gennemanalyseret.

Etablering af integrationer mellem forskellige it-komponenter er ofte en forudsætning for tilfredsstillende målopfyldelse – hvad enten der f.eks. blot er tale om at forbruge eksterne web-services for at tilbyde nye funktioner, løfte kvaliteten, nedbringe arbejdsbyrden mv., eller om der er tale om strategisk målsætning om trinvis ændring af et eksisterende internt systemlandskab.

Systemintegration kan tillige være et yderst effektivt middel til at holde en stringent og entydig retning for individuelle systemer, som på tværs kan bidrage med eller fordre data. Tunge arbejdsprocesser kan f.eks. sikres understøttet i separate og egnede systemer – med registrering og bevaring af grundlag og resultat i andre – og til dette formål – egnede systemer. Her besidder vi solid erfaring med eksterne sagsbehandlingssystemer med sikker lagring i core ESDH-system.

Systemintegration kan arkitektonisk antage eller følge forskellige mønstre afhængigt af mange parametre, f.eks. antallet af involverede systemer, retning af data, krav til samtidighed, krav til transaktionssikkerhed mv. Med hensyn til systemintegration kan vi bidrage med ekspertise i de væsentlig aspekter:

  • Analyse af behov, muligheder, alternativer herunder vurdering af sikkerhed, risici, omkostninger, mv.
  • Fastlæggelse af arkitektoniske forhold, herunder fastlæggelse af integrationsmønstre, dataformater, mv.
  • Fastlæggelse af hensigtsmæssige transitionsveje ved trinvise forandringer
  • Implementering af valgte modeller
  • Planlægning og/eller gennemførelse af test